Podkast TUR!ZEM

Podkast TUR!ZEM: red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in župan Peter Misja

March 19, 2021 Feel Slovenia Season 1 Episode 7
Podkast TUR!ZEM: red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in župan Peter Misja
Podkast TUR!ZEM
More Info
Podkast TUR!ZEM
Podkast TUR!ZEM: red. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar in župan Peter Misja
Mar 19, 2021 Season 1 Episode 7
Feel Slovenia

Pandemija Covid-19 je še utrdila potrebo destinacij po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter okrepitvi področja upravljanja destinacije. Poudarjena je potreba po varnosti, razumevanju spremenjenega obnašanja potrošnikov, krepitvi trajnostnih praks in maksimiranju uporabe digitalne tehnologije. Podkast odgovarja na vprašanja, kako so slovenske destinacije in občine na to pripravljene, kaj lahko naredijo za okrevanje turizma, kje so potrebne spremembe pri vlogi delovanja destinacij in kakšen je pomen sodelovanja na vseh ravneh. Z gostoma, prof. dr. Ljubico Knežević Cvelbar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Petrom Misjo, županom Občine Podčetrtek in predsednikom Skupnosti občin Slovenije se je pogovarjala Marjana Grčman.  

Show Notes

Pandemija Covid-19 je še utrdila potrebo destinacij po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter okrepitvi področja upravljanja destinacije. Poudarjena je potreba po varnosti, razumevanju spremenjenega obnašanja potrošnikov, krepitvi trajnostnih praks in maksimiranju uporabe digitalne tehnologije. Podkast odgovarja na vprašanja, kako so slovenske destinacije in občine na to pripravljene, kaj lahko naredijo za okrevanje turizma, kje so potrebne spremembe pri vlogi delovanja destinacij in kakšen je pomen sodelovanja na vseh ravneh. Z gostoma, prof. dr. Ljubico Knežević Cvelbar z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Petrom Misjo, županom Občine Podčetrtek in predsednikom Skupnosti občin Slovenije se je pogovarjala Marjana Grčman.