Podkast TUR!ZEM

Podkast TUR!ZEM: Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko, naj zelena koodinatorica

June 13, 2023 Feel Slovenia Season 1 Episode 28
Podkast TUR!ZEM: Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko, naj zelena koodinatorica
Podkast TUR!ZEM
More Info
Podkast TUR!ZEM
Podkast TUR!ZEM: Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko, naj zelena koodinatorica
Jun 13, 2023 Season 1 Episode 28
Feel Slovenia

Gostja tokratnega podkasta Tur!zem je Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko. Letos ji je bil na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki se je odvijal konec maja, podeljen naziv Naj zelena koordinatorica. O delu zelenega koordinatorja, Zeleni shemi slovenskega turizma in o trajnostnem razvoju destinacije Kočevsko se pogovarja Marjana Grčman. 

Show Notes

Gostja tokratnega podkasta Tur!zem je Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko. Letos ji je bil na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki se je odvijal konec maja, podeljen naziv Naj zelena koordinatorica. O delu zelenega koordinatorja, Zeleni shemi slovenskega turizma in o trajnostnem razvoju destinacije Kočevsko se pogovarja Marjana Grčman.